CONFIDENTIALITATE-SECRET MEDICAL. LEGISLATIE

11 05 2008

Sursa: Reteaua nationala de medicina legala

CODUL PENAL
-art. 196 C. pen Divulgarea secretului profesional (s.n.). Divulgarea, fara drept (fara
consimtamântul pacientului, n.n.
), a unor date (starea sanatatii, boala de care sufera o
persoana, etc., n.n.) de catre aceluia caruia i-au fost încredintate (medic, asistenta, etc., n.n.)
sau de care a luat cunostinta în virtutea profesiei ori functiei daca fapta este de natura a aduce
prejudicii (materiale sau morale, n.n.) unei persoane se pedepseste cu închisoare de la 3 luni
la 2 ani sau cu amenda.

-art. 79 alin. 1 C. proc. pen. Ascultarea persoanei obligate de a pastra secretul profesional (s.n.). Persoana obligata a pastra secretul profesional (cadrul medical, n.n.) nu poate fi ascultata ca martor cu privire la faptele si împrejurarile de care a luat cunostinta în exercitiul profesiei, fara încuviintarea persoanei fata de care este obligata a pastra secretul(incuviintarea se da în scris, n.n.).

LEGEA DREPTURILOR PACIENTULUI (legea nr. 46 din 21.01.2003, MO Partea I nr. 51 din 29/01/2003).
Capitolul IV. Dreptul la confidentialitatea (s.n.) informatiilor si viata privata a pacientului.
Art. 21 Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul , prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidentiale chiar si dupa decesul acestuia.
Art. 22 Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îsi da consimtamântul explicit sau daca legea o cere în mod expres.

Art. 23 În cazul în care informatiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale
acreditati, implicati în tratamentul pacientului,
acordarea consimtamântului nu mai este
obligatorie.
Art. 24 Pacientul are acces la datele medicale personale.
Art. 25
(1) Orice amestec în viata privata, familiala a pacientului este interzis, cu
exceptia cazurilor în care aceasta imixtiune influenteaza pozitiv diagnosticul, tratamentul ori
îngrijirile acordate si numai cu consimtamântul pacientului.
(2) Sunt considerate exceptii cazurile în care pacientul reprezinta pericol pentru sine sau pentru sanatatea publica.

CODUL DEONTOLOGIC AL MEDICILOR.
Sectiunea B. Secretul profesional .
Art.13 Secretul medical este obligatoriu. Interesul societatii (prevenirea si combaterea epidemiilor, bolilor venerice, bolilor cu extindere în masa) primeaza fata de interesul personal.
Art.14 Obiectul secretului este tot ceea ce medicul, în calitatea lui de profesionist, a aflat direct sau indirect în legatura cu viata intima a bolnavului, a familiei, a apartinatorilor, precum si probleme de diagnostic, prognostic, tratament, circumstante în legatura cu boala si
cele mai diverse fapte si chiar si rezultatul autopsiei.
Art.15 În situatia în care legea sau o curte judecatoreasca obliga medicul sa dezvaluie
aspecte cuprinse în secretul medical, aceasta nu constituie o abatere.
Politia sau procuratura nu pot înlocui decizia judecatoreasca. (!!!!!)
Art.16 Medicul raspunde disciplinar pentru destainuirea secretului.
Art.17 Secretul exista si fata de apartinatori, de colegi si cadre sanitare neinteresate în
tratament(!!!!).

Art.18 Secretul persista si dupa terminarea tratamentului, sau moartea pacientului.
Art.19 În comunicarile stiintifice, cazurile vor fi în asa fel prezentate, încât identitatea bolnavului sa nu poata fi recunoscuta.
Art.20 Mass media are voie sa intre în unitatile sanitare doar cu acceptul sefului de sectie, al medicului curant si al pacientului, cu respectarea confidentialitatii.
Art.21 Certificate medicale si medico-legale vor fi eliberate numai la cererea persoanei examinate, reprezentantilor sai legali sau la cererea unei instante de judecata.
Art.22 Evidentele medicului (registru, fise, foi, condici de operatie, procese verbale de necropsie) trebuie pastrate ca materiale secrete.


LEGEA NR. 306 din 28 iunie 2004 privind EXERCITAREA PROFESIEI DE MEDIC,

precum si organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din România, Publicat în
Monitorul Oficial, Partea I nr. 578 din 30 iunie 2004 face referiri atât directe (sectiunea 4) cât si indirecte la confidentialitate (sectiunea 1, sectiunea 4).
Sectiunea 1
Art. 5. (3) Deciziile si hotarârile cu caracter medical vor fi luate avându-se în vedere interesul si drepturile pacientului, principiile medicale general acceptate, nediscriminarea între pacienti, respectarea demnitatii umane, principiile eticii si deontologiei medicale (s.n.), grija fata de sanatatea pacientului si sanatatea publica.
Art. 6, (3) În legatura cu exercitarea profesiei si în limita competentelor profesionale, medicului nu-i pot fi impuse îngradiri privind prescriptia si recomandarile cu caracter medical, având în vedere caracterul umanitar al profesiei de medic, obligatia medicului de deosebit respect fata de fiinta umana si de loialitate fata de pacientul sau (s.n.), precum si dreptul medicului de a prescrie si recomanda tot ceea ce este necesar din punct de vedere medical pacientului.

Art. 39. h) sa pastreze secretul profesional (s.n.)

Art. 40. – Obligatiile membrilor Colegiului Medicilor din România, ce decurg din calitatea lor speciala de medici, sunt: a) sa respecte si sa aplice, în orice împrejurare, normele de deontologie medicala (s.n.); f) sa respecte drepturile pacientilor (s.n.).

Raspunderea disciplinara
Art. 69.
(1) Medicul raspunde disciplinar (s.n.) pentru nerespectarea legilor si regulamentelor profesiei medicale, a Codului de deontologie medicala si a regulilor de buna practica profesionala, a Statutului Colegiului Medicilor din România, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate de organele de conducere ale Colegiului Medicilor din România, precum si pentru orice fapte savârsite în legatura cu profesia, care sunt de natura sa prejudicieze onoarea si prestigiul profesiei sau ale Colegiului Medicilor din România.
(2) Raspunderea disciplinara a membrilor Colegiului Medicilor din România, potrivit prezentei legi, nu exclude (s.n.) raspunderea penala, contraventionala, civila sau materiala, conform prevederilor legale.

Capitolul I, sectiunea 1, art. 9. – (1): La primirea în rândurile Colegiului Medicilor din România, medicul va depune JURAMÂNTUL LUI HIPOCRATE în formularea moderna adoptata de Asociatia Medicala Mondiala în cadrul DECLARATIEI DE LA GENEVA din anul1975: “ O data admis… voi pastra secretele încredintate de pacienti, chiar si dupa decesul acestora”.

INTERNATIONAL CODE OF MEDICAL ETHICS OF THE WORLD MEDICAL
ASSOCIATION – 1949. Adopted by the Third General Assembly of the World Medical
Association at London in October 1949. (World Medical Association Bulletin, vol. 1, no. 3,
October 1949, pp.109, 111).
“Duties of Doctors to the Sick: A doctor owes to his patient complete loyalty and all
the resources of his science. A doctor shall preserve absolute secrecy on all he knows about
his patient because of the confidence entrusted in him”.


ANEXA 7. NORME DE REGLEMENTARE ALE CNA
DECIZIE NR. 40 DIN 9 MARTIE 2004 privind ASIGURAREA INFORMARII CORECTE
SI A PLURALISMULUI

Art. 8. În cadrul emisiunilor cu caracter informativ, radiodifuzorii trebuie sa respecte
urmatoarele reguli:
Art. 9.
(1) În cazul informarii asupra unor accidente, dezastre sau tragedii colective se va
evita accentuarea gratuita a starii de îngrijorare si se vor cita sursele de informare.
(2) Se vor evita speculatiile asupra evenimentelor tragice, a cauzelor si consecintelor
lor ori prezentarea repetata a unor imagini socante, pentru a nu provoca temeri inutile sau
panica în rândul publicului.
(3) Nu se va preciza numele victimelor, pîna la comunicarea sau confirmarea oficiala
a acestora.

DECIZIA NR. 248 DIN 1 IULIE 2004 privind PROTECTIA DEMNITATII UMANE SI A
DREPTULUI LA PROPRIA IMAGINE

Art. 2. Radiodifuzorii au obligatia sa respecte dreptul sacru la demnitate umana (s.n.) si la propria imagine si sa nu profite de ignoranta sau buna credinta a persoanelor.
Art. 3. În sensul prezentei decizii, sunt considerate a fi de interes public justificat orice probleme, fapte sau evenimente locale sau nationale, cu semnificatie pentru viata comunitatii si care nu încalca (s.n.) drepturile si libertatile fundamentale ale omului.
Art. 16.
(1) Este interzisa difuzarea de imagini ale persoanei aflate în situatia de victima, fara acordul acesteia (s.n.).
(2) Este interzisa difuzarea de imagini ale persoanei fara discernamânt sau decedate, fara acordul familiei (s.n.).
(3) Este interzisa difuzarea de imagini care exploateaza sau scot în evidenta traumele sau traumatismele unei persoane (s.n.).
Art. 17.
(1) Orice persoana are dreptul la respectul intimitatii în momente dificile, precum o pierdere ireparabila sau o nenorocire.
(2) În cazul situatiilor de suferinta umana, a dezastrelor naturale, accidentelor sau a
actelor de violenta, radiodifuzorii au obligatia de a nu se amesteca nejustificat în viata privata
(s.n.).
Art. 18.
(1) Difuzarea materialelor audiovizuale continând imagini ale persoanelor aflate la tratament în unitatile de asistenta medicala, precum si a datelor cu caracter personal privind starea de sanatate, problemele de diagnostic, prognostic, tratament, circumstante în legatura cu boala si alte diverse fapte, inclusiv rezultatul autopsiei, este permisa numai cu acordul persoanei (s.n.) sau, în cazul în care persoana este fara discernamânt sau decedata, cu acordul familiei ori a apartinatorilor. (s.n.)

(2) Radiodifuzorii au obligatia de a respecta demnitatea si anonimatul persoanelor cu
tulburari psihice.
(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) situatii de interes public justificat în care difuzarea materialului audiovizual are drept scop:
a) prevenirea savârsirii unor fapte penale ori înlaturarea urmarilor prejudiciabile ale unor asemenea fapte;
b) probarea comiterii unei infractiuni;
c) protejarea sanatatii sau moralei publice.

Anunțuri

Acțiuni

informatie

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s
%d blogeri au apreciat asta: